Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2013

Boże, wypalam się i wyniszczam psychicznie
nie mam ochoty żyć, więc pójdę spać
Reposted fromyoo yoo viawishyouwerehere wishyouwerehere
    Płacze, a płacz porusza jej klatką piersiową. Doskonale wiem, jaki to jest płacz. Taki, który wyciska serce jak gąbkę i zabiera oddech. Taki, przy którym się wyje.
     
— ''Mięso'' Dominika Dymińska
9013 481a 500
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne
Zamykam oczy i robię głęboki wdech i myślę o swoim życiu i jak tu wylądowałem. Myślę o szkodach, zniszczeniach i krzywdach, jakie wyrządziłem sobie i innym. Myślę o nienawiści do samego siebie i pogardzie dla samego siebie. Myślę o tym, jak i dlaczego i co się stało, i myśli przychodzą z łatwością, ale odpowiedzi nie.
James Frey - Milion małych kawałków.
8198 5609
wystarczyło 2 tygodnie...
Reposted fromeazyi eazyi viadeath-is-my-friend death-is-my-friend

June 23 2013

nie umiem być najważniejsza, nie nadaję się do zajmowania pierwszego miejsca w czyimś życiu. 
Reposted fromcynamon cynamon viaeredvareth eredvareth
7877 fc44
Reposted fromcountingme countingme viacytaty cytaty
7895 daac
Reposted fromcountingme countingme viacytaty cytaty

June 18 2013

June 17 2013

Jak mi smutno to idę spać.
We śnie nie czuć smutku i jak się budzę to jest już trochę mniejszy.
— don't be sad @LittleJack
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawerterowska werterowska
Pragnę Ci też życzyć tego, abyś się nie bała, bo nie masz czego. Jeśli upadniesz - ja Cię podniosę. A jeśli nie to trudno, spotkamy się w psychiatryku.
— P. 17.10.2012
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawerterowska werterowska
"Nie zgubcie się. Nie zgub jej. Bądź dużym chłopcem."
-J. Żulczyk

Reposted fromHekate81 Hekate81 viajnna jnna
Zakochałam się - powtarza i wpija mi język w usta - Chodź, zrób mi jakąś krzywdę.
— Żulczyk
Beznadzieja. Nie da się zasnąć. A najgorsze to próbować spać na siłę.
— Stephen King
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna viawerterowska werterowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl